Basın Açıklamaları

DİSK Basın-İş (Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası) 7 Ağustos 1947’de İstanbul Basım Makinistleri Sendikası adıyla Türk Matbuat Teknisyenleri Birliği’nden sendikaya dönüşmüştür. Sendikamız 1957-1967 tarihleri arasında Türk-İş, 1967’den itibaren ise DİSK kurucu üyesidir.…
Daha fazlası için