Dünya Gazetesi’nin Adana bürosunda Bölge Temsilcisi olarak görev yapan Recep Şenyurt, uğradığı tacizi ifşa eden çalışana tazminat davası açtı. Mahkeme tazminata yer olmadığına karar verdi.

Dünya gazetesinde çalışırken uğradığı taciz nedeniyle işten ayrılan kadının durumu sendikamız tarafından gündeme taşındı. Kadının beyanını esas alan gazete yönetimi yürüttüğü soruşturma sonucunda başka kadınların da tacize uğradığını belirledi ve Recep Şenyurt’un işine son verdi. İşe iade davası açan Şenyurt bir yandan da tacize uğrayan kadına tazminat davası açtı. İftiraya uğradığını öne süren Recep Şenyurt 26 bin TL tazminat talep etti. Adana 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada mahkeme tazminat talebine yer olmadığına karar verdi.

Davacı, dava boyunca vekilleri aracılığıyla sunduğu dilekçelerde kadına yönelik şiddete karşı ses çıkaran kadınları baskılamayı hedefledi. Kadının bir yıl boyunca susmasını sorguladı. ‘Çocuklu, evli ve saygıdeğer bir yönetici olduğunu, Adana – Mersin çevresinde bilinen biri olduğunu, bu nedenle taciz suçunu işlemeyeceğini, kendisine iftira edildiğini öne sürdü.

 Mahkemece dinlenen davalı tanıkları da tacize uğradığını anlattı. Davalı vekili cevap dilekçelerinde tacize uğrayan kadınların susma refleksine ilişkin istatistikler sundu. Davacının işten ayrılmasıyla müvekkilin beyanları arasında bir illiyet bağı kurulamayacağını vurguladı. Ayrıca müvekkilin dedikodu mekanizmaları değil, gazete yönetimine bildirmek suretiyle hak aradığını belirtti. Davacı, kendi davranışları nedeniyle pek çok kadının işsiz kalmasına neden olduğu halde işten ayrıldıktan sonra kendi şirketini kurup, hiçbir bedel ödemediği halde maddi tazminat talep etme cüretini gösterdi. Aynı zamanda ailesiyle arası bozulduğu için manevi tazminat istedi. Bu hak arama özgürlüğü değil, şiddete karşı ses çıkaran bir kadını susturma çabasıdır.

Tacize maruz kalan davalı kadının avukatı Avukat Tuba Güneş, “Bu davanın amacı, kadınlar üzerinde tahakküm kuracağını düşünen bir yöneticinin bir çalışanını yeniden bu kez dava yoluyla baskı altına almak istemesidir. 3 yıl boyunca bu baskıya karşı direnen müvekkilim, bu çabaları sonuçsuz bıraktı. Dava boyunca müvekkilin ve tanıkların taciz karşısında neden sustuğu, toplumsal cinsiyet terimlerinin kullanılmasının etik dışı olduğu, iftiranın da taciz kadar aşağılık bir eylem olduğu gibi tuhaf ifadelerle karşılaştık. Karşı tarafın iddia ettiği gibi davacının evli, çocuklu, tanınan biri olması erkeklerin kendilerini cinsel taciz suçunu işleyemeyecek olması anlamına gelmez. Bir avukat olarak eşitlik ilkesine aykırı bu savunmaları hala okuyor ve duyuyor olmaktan hicap duyuyorum. Kadınların taciz karşısında neden sustuğunun sorgulanmasına, sonra ifşa ettiğinde yeniden sorgulanmasına alışmak istemiyoruz. Dayanışmayla cinsiyetçi yöneticilere, taleplere karşı kadınları savunmaya devam edeceğiz.”

Davalı kadın gazeteci  “Recep Şenyurt, bir dava açıp kenara çekildi. İşten ayrılmama neden olmasına rağmen bana bu davayı açarak üç yıllık bir dava süreci yaşattı. Ancak sendika ve kadınların yanımda olması beni güçlendirdi. Bu süreci birlikte atlatmamızı sağladı. Davayı kazandığımız için çok mutluyum ama başından beri anlamsız olan bu davanın reddedilmesine sevinmek bile üzücü” dedi.

Davayı DİSK Basın-İş ve Adana Kadın Platformu’ndan kadınlar takip etti.