figure

Neden sendikalı olmalısın?

İşçi sendikaları, üyelerinin çalışma ve ücret koşullarını iyileştirmek, onlara çeşitli ekonomik ve sosyal haklar sağlamak, iş yerlerinde insanlık onuruna yakışır bir çalışma ortamı yaratmak, işçilerin kendileri ve üretim süreci ile ilgili bütün konularda söz ve karar sahibi olmalarını sağlamak için vardır. Sendikalar, üyeleri adına işverenlerle toplu iş sözleşmesi imzalar.

Anayasamızın 51. Maddesi bütün işçilere; ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla, kimseden izin almaksızın, sendikalara üye olma hak ve özgürlüğünü tanır.

Yasal haklarını korumak ve geliştirmek, emeğe saygı, insanca yaşamak, daha iyi bir ücret alabilmek, çalışma koşullarını iyileştirebilmek, iş yerinde söz ve karar sahibi olmak, başta iş güvencesi olmak üzere tüm haklarını korumak, patronların keyfi uygulamalarına karşı durabilmek, toplu iş sözleşmesi hakkını kullanabilmek için hadi, sen de DİSK Basın-İş’e üye ol!

e-Devlet aracılığıyla sendika üyesi olmak için tıklayın.

e-Devlet aracılığıyla sendika üyesi olmak için tıklayın.