DİSK Basın-İş Ekol Ofset önünden seslendi: ‘Üyelerimiz bu fabrikadan içeri girene kadar mücadele edeceğiz’

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), Ekol Ofset’te sendikal faaliyetler sonucu 3 sendika üyesinin işten çıkarılmasına karşı şirketin Silivri’deki fabrikası önünde açıklama düzenledi. Açıklamada söz alan DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, “Bu işten çıkarmaların sendikal örgütlenmeye karşı atılmış düşmanca bir adım olduğu ortadadır. Tüm bu hukuksuzlukların ardından buradan Ekol Ofset patronlarına seslenmek istiyoruz. İşçilerin anayasal hakları olan sendikada örgütlenme hakkına saygı duyun ve işten çıkarılan işçileri geri alın” dedi.

Belçikalı Van de Velde Ambalajlama Grubu’nun Türkiye ortağı olan Ekol Ofset’teki sendikal faaliyetler sonucu biri DİSK Basın-İş’in iş yeri temsilcisi olmak üzere 3 sendika üyesi işten çıkarıldı. İşten çıkarmalara tepki olarak şirketin, İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan fabrikası önünde eylem yapıldı. “Sendika anayasal haktır! Atılan Ekol-Van de Velde işçileri geri alınsın!” yazılı pankartın açıldığı eylemde açılış konuşmasını DİSK Basın-İş Yönetim Kurulu üyesi İzel Sezer yaptı. Konuşmasında işçilerin baskıya ve mobbinge maruz kaldığını aktaran Sezer, fabrikada sendikal faaliyetler sebebiyle işten çıkarmaların olduğunu ve işçilerin iradeleri dışında yıllık izne çıkarıldığını kaydetti. Sezer, basın açıklamasını okumak üzere sözü DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu’na devretti.

Dedeoğlu’nun okuduğu açıklamanın tamamı şu şekilde:

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle emekçilerin alım gücü her geçen gün düşerken, işçiler yapılan sembolik zamlarla sefalet ücretine mahkum ediliyor. Ülkemizde en zengin yüzde 20’nin toplam gelirden aldığı pay, en yoksul yüzde 20’nin aldığı payın 8 katı oranındayken, yaratılan suni gündemlerle açlığın ve sefaletin tartışılmasının önüne geçilmek isteniyor. İşçiler bir yandan da iş yerlerinde kötü çalışma koşullarına, mobbinge, anayasal hakları çiğnenerek sendikal örgütlenme haklarının gasbedilmesine maruz bırakılıyor. Ancak tüm bu olumsuz koşullara rağmen işçiler, zorlukları aşmayı ve birlikte hareket etmeyi mücadele azmi ile başarıyor. İşte bugün önünde bulunduğumuz Ekol Ofset’te yaşananlar da bunun bir örneği.

Ekol Ofset, Belçikalı Van de Velde Ambalajlama Grubu’nun yüzde 25’lik ortağı ve uzun zamandır Silivri bölgesinde faaliyet gösteren, emekçilerin alın teri ile ayakta duran uluslararası sermaye destekli bir şirket. Ekol Ofset; Burger King, Coca-Cola, KFC, Mc Donald’s ve Nestlé gibi dünya çapında şirketlere üretim yaparken, üretimin bütün yükünü sırtlayan işçiler ise uzun zamandır düşük ücret politikası ve sosyal haklardan yoksun olarak çalışmaya mecbur bırakılıyor.

‘İŞÇİLER SEFALET KOŞULLARINDA YAŞAMAYA MAHKUM BIRAKILDI’

Ekol Ofset işçilerinin örgütlü mücadeledeki ısrarı sonucu ücretler güncel asgari ücret miktarının üzerinde kalsa da, ülkemizdeki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı sonucu işçilerin aldığı zamlar eridi, işçiler yeniden sefalet koşullarında yaşamaya mahkum bırakıldı. Hem düşük ücret hem işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin yetersizliği hem de sürekli tutanak tehdidi ile baskıya ve mobbinge maruz bırakılan işçiler hukuksuzluklara tepkisini DİSK Basın-İş’te örgütlenerek gösterdi.

İşçilerin, haklarını korumak ve hak ettiklerini almak için örgütlenmesi üzerine patronlar, işçileri baskı altına almaya ve işten çıkarma tehdidiyle yıldırmaya çalıştı. Buna rağmen Ekol Ofset işçileri anayasal haklarından geri adım atmadı ve sendikamızda örgütlenmeye devam etti.

‘GERİ ADIM ATMAYAN 3 SENDİKA ÜYESİ KÜÇÜLME BAHANESİYLE İŞTEN ÇIKARILDI’

Bundan yaklaşık iki hafta önce, patron tarafından verilmeye çalışılan bu göz dağı karşısında geri adım atmayan sendikamızın iş yeri temsilcisi İsmail Türe ve üyelerimiz Hatıra Erdoğan ile Cihat Baldan’ın işine ‘küçülme’ gerekçe gösterilerek son verildi. Patronlar, sendikamızla yaptığı görüşmede ‘performans düşüklüğü’, ‘işçiler arasındaki uyumsuzluk’ gibi bahaneleri işten çıkarmaya gerekçe gösterse de, örgütlenme faaliyetlerimiz devam ederken yıllardır Ekol Ofset’te çalışan 3 sendika üyemizin aniden işten çıkarılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Öte yandan, bu işten çıkarmaların sendikal örgütlenmeye karşı atılmış düşmanca bir adım olduğu ortadadır.

‘Küçülme’ gerekçesiyle işten ilk çıkartılanlar arasındaki işçilere bakalım: 22 senedir Ekol Ofset’te çalışan İsmail, ailesindeki birden fazla engelliye bakmak zorunda olan, 8 yıllık Ekol Ofset işçisi Hatıra ve işten çıkarıldığını çocuğunun kaza geçirmesi sebebiyle gittiği hastanede öğrenen Cihat…

‘BİRÇOK İŞÇİ İRADELERİ DIŞINDA YILLIK İZNE ÇIKARILDI’

İşten çıkarmaların ardından Ekol Ofset patronu Mustafa Ümit Büyükgönenç, CEO Demir Güleryüz ve Baş İşletme Görevlisi Hanife Can ile sendikamızın yaptığı görüşmede her ne kadar işten çıkarılan işçilerin geri alınması ve anayasal bir hak olan sendikal örgütlenme faaliyetlerinin engellenmemesi gerektiğini ifade etsek de patron, bu talepler karşısında olumlu bir adım atmadı ve hatta bu görüşmenin ardından birçok işçinin kendi iradeleri dışında yıllık izne çıkarıldığını öğrendik. İşçilerden aldığımız bilgiye göre, birçok işçi yöneticiler tarafından odalara çekilerek sendikadan istifa etmeleri yönünde baskıya maruz kaldı.

Tüm bu hukuksuzlukların ardından, buradan Ekol Ofset patronlarına seslenmek istiyoruz: İşçilerin anayasal hakları olan ‘sendikada örgütlenme hakkına’ saygı duyun ve işten çıkarılan işçileri geri alın.

‘ÜYELERİMİZ BU FABRİKADAN İÇERİ GİRENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ’

DİSK Basın İş olarak, çeşitli bahanelerle işten çıkarılan üyelerimiz bu fabrikadan içeri girene kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Ekonomik krizin ve sefalet ücretinin altında ezilerek kötü koşullarda yaşamaya ve çalışmaya mecbur bırakılan tüm işçilerin sesi olacağımızı bir kez de buradan ifade ediyoruz.

Bir sözümüz de burada olup bize destek veren ya da patron baskısı ile bugün gönlü burada bizimle olan ama bu açıklamaya katılamayan tüm Ekol Ofset işçilerine: İşçiler birleştikçe yenilmezler. Bu mücadelenin sonunda biz kazanacağız. Ekol Ofset işçisi kazanacak!

İŞTEN ATILAN HATIRA ERDOĞAN: PATRONA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Dedeoğlu’nun açıklaması sonrasında, sözü işten çıkartılan Ekol Ofset işçileri Hatıra Erdoğan ve Cihat Baldan aldı. ¨Biz sadece haklarımızı ve doğru düzgün maaşlarımızı alalım istedik ama engellendik. Patrona boyun eğmeyeceğiz¨ diyen Erdoğan’ın ardından Baldan da ¨İş yerinde işçiler arasında ayrım yapılmamasını ve atılan işçilerin geri alınmasını istiyoruz¨ ifadelerini kullandı.

Açıklamaya destek vermek üzere fabrika önüne gelen DİSK sendikalarını temsilen DİSK Dev Yapı İş Genel Sekreteri Nihat Demir, DİSK Enerji Sen Genel Sekreteri Emin Atsız ve DİSK Sosyal İş İstanbul Şubesi’nden Anıl Güler de söz alarak Ekol Ofset işçileriyle dayanışma duygularını iletti. Destek için gelen kurumlar arasında İşçi Dayanışma Derneği, Silivri Emek ve Demokrasi Platformu, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Sol Parti, İşçi Demokrasisi Partisi (İDP) de vardı.

ULUSLARARASI SENDİKALARDAN EKOL OFSET İŞÇİLERİNE DESTEK

Ardından DİSK Basın-İş YK Üyesi Ahin Aslan, Belçika’da matbaa işkolunda örgütlü FGTB Centrale General Sendikası’nın ve Fransa CGT Konfederasyonu üyesi Basın, Yayın, Matbaa Sendikası FILPAC’ın dayanışma mesajlarını okudu.

Uluslararası sendikalardan gelen mesajlar şu şekilde:

  • Fransa CGT Konfederasyonu’na üye Basın Yayın, Matbaa Sendikası FILPAC olarak Türkiye’de işten çıkarılan Ekol Ofset işçileriyle dayanışmamızı belirtmek isteriz. Sizlerin sesini kendi ülkemizde duyuracağız ve bu mücadeleniz kazanana kadar yanınızda olacağız.
  • Belçika’da matbaa işkolunda örgütlü FGTB Centrale General Sendikası olarak, Belçikalı Van der Velde grubuna bağlı Ekol Ofset iş yerinde sendikalaşma nedeniyle yaşanan baskıları kınıyoruz. Tüm dünyada tüm işçilerin istedikleri sendikaya üye olma hakları vardır. Bizler de sizin sesinizin duyulması için Ekol Ofset’e sendika girene kadar yanınızda olacağız.